Inspirujemy kolorami. Kreujemy przestrzeń. Budujemy emocje.

Zobacz więcej

Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów w 2021 r. Łącznie przychody Grupy osiągnięte na wszystkich rynkach zagranicznych stanowiły w 2021 roku 33,7% jej całkowitych przychodów.

Zobacz więcej

W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 78,1%.

Zobacz więcej

Aktywa i kluczowe rynki zbytu grupy

Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działa w Polsce i na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Głównymi rynkami dla Grupy w 2021 roku były: Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś. W 2021 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zakłady produkcyjne, magazyny oraz biura Grupy Śnieżka zlokalizowane są w czterech europejskich krajach.

Zobacz więcej

Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/vallehu1/public_html/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/templates/template-homepage.php on line 182
Kraje do których eksportujemy towary: Mołdawia, Litwa, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Rumunia, Gruzja, Armenia, Serbia, Algieria
Kraje do których eksportujemy towary: Mołdawia, Litwa, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Rumunia, Gruzja, Armenia, Serbia, Algieria

Uruchomienie Centrum Logistycznego to nasza największa jednostkowo inwestycja w aktywa trwałe w ostatnich kilkunastu latach.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu
 • Raport roczny

  Grupy Kapitałowej Śnieżka

  W 2021 roku Grupa Śnieżka koncentrowała swoje wysiłki na transformacji i inwestycjach – wdrażaniu nowego modelu operacyjnego, doskonaleniu procesów logistycznych oraz cyfryzacji. Równolegle mierzyła się z szeregiem rynkowych wyzwań, co wpłynęło na wyniki. Wobec wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie zarząd Śnieżki stawia na umacnianie swojej pozycji na kluczowych rynkach oraz na ograniczenie wydatków.

  Zobacz więcej
 • Strategia Rozwoju

 • Innowacje

38 lat

doświadczenia w branży

150 mln kg

chemii budowlanej

4

kraje, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne i magazyny

13

rynków zagranicznych

Zobacz więcej

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe – jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli.
Siłę naszej organizacji stanowią ludzie. Dbamy o naszych pracowników i wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. Naszym priorytetem jest budowanie kultury bezpieczeństwa i zaangażowania oraz ciągły rozwój zespołu. Filar „Ludzie” obejmuje również współpracę i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonujemy.
Budujemy organizację opartą o efektywny system zarządzania i etykę biznesu, co pozwala minimalizować ryzyko i sprawia, że kluczowe decyzje podejmowane są w zgodzie z interesami firmy i jej interesariuszy. Dbamy także o transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych oraz zgodność z regulacjami (compliance), co przekłada się na wysokie standardy współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.
 • Finalizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+

  Już wkrótce zaprezentujemy tu wizję Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+. Do tego czasu zachęcamy do zapoznania się z danymi niefinansowymi za rok 2021 w naszym Raporcie Rocznym.

  Zobacz więcej
 • Fundacja Śnieżka wspiera realizowaną przez Śnieżkę strategię zaangażowania społecznego

 • FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego