Az átalakítások és a kihívások éve volt 2021

A Śnieżka Csoport 2021-ben az átalakításokra és a beruházásokra összpontosította erőfeszítéseit – új működési modellt vezetett be, tökéletesítette logisztikai folyamatait és digitalizációját. Mindeközben számos piaci kihívással is megküzdött, amely hatással volt eredményeire. Az Ukrajnában kirobbant fegyveres konfliktus miatt a Śnieżka Igazgatósága arra helyezi a hangsúlyt, hogy megerősítse pozícióit a kulcsfontosságú piacokon, valamint korlátozza kiadásait.

A Śnieżka átalakulásának egyik legfontosabb eleme a működési modell megváltoztatása, amelynek lényege, hogy a legfontosabb tevekénységi/működési területek kompetenciaközpontokra támaszkodva működnek. Ilyen szerepet tölt be a Csoport két lengyel társasága: az FFiL Śnieżka S.A. (Rt.), amely a működési stratégia kijelölése mellett a Csoport vezető Vállalata a kutatások és fejlesztések, a gyártás és az ellátási lánc működtetésében (beszerzés, disztribúció, raktározás és logisztika), valamint a Śnieżka Trade of Colours, amely az értékesítésért, a marketingért, a piackutatásért és az árazásért felel. Az új modell bevezetése a tavalyi év elején kezdődött el, és a tagvállaltok többségénél gördülékenyen halad. 

 A másik fontos esemény az új Logisztikai Központ raktár részlegének – a tervek szerinti – elindítása volt Zawadában. Az idei év kezdete óta működő, nagy befogadó képességű létesítmény, az A4 autópálya közelében helyezkedik el, a nagy raktári kapacitásnak és a fokozatosan üzembe helyezett korszerű automatizálásnak köszönhetően lényegesen növeli a Śnieżka hatékonyságát a termékek logisztikáját illetően, valamint lehetővé teszi a gyártási folyamatok vezérlésének hatékonyabbá tételét. 

 2021-ben folytattuk a Change IT elnevezésű digitális transzformáció projekt keretein belül a soron következő elemek bevezetését. Ennek keretein belül tavaly befejeződött – többek között – a HR eszközeinek implementációja. A Śnieżka digitalizációs projektje három éve tart, és nagyrészt már be is fejeződött. 

Eredmények a külső tényezők nyomása alatt

2021-ben a Śnieżka Csoport értékesítési bevétele 794,9 millió złoty volt, ez 3,2%-kal marad el a megelőző év bevételétől. Ugyanakkor a nettó nyereség megközelítőleg egynegyed résszel csökkent, 64,3 millió złoty összegre (a domináns társaság részvényeseire eső nyereség 59,7 millió złoty). Ezeket az eredményeket azonban a 2020. év tavaszán megfigyelhető kereslet szerinti rekordév eredményei fényében kell vizsgálni, annak tudatában, hogy annak egyszeri jellege volt.  

A festék- és lakkgyártók számára kialakult kihívások közepette a Śnieżka Csoport Igazgatósága pozitívnak értékeli az elért eredményeket.  

A 2021-es év egyik legkomolyabb kihívásának a történelmünkben precedens nélküli, hirtelen nyersanyag árrobbanás bizonyult a gyártási anyagok, valamint a csomagolóanyagok terén. Az árrobbanás komoly nyomást gyakorolt a Śnieżka által viselt költségekre. Mindeközben észrevehető volt a fogyasztók visszatérése a világjárvány előtti szokásaikhoz, ami a dekorációs termékek iránti kereslet csökkenésében mutatkozott meg legfontosabb piacainkon, azaz Lengyelországban és Magyarországon.

Piotr Mikrut az FFiL Śnieżka S.A. Igazgatóságának elnöke.

A kedvezőtlen környezet ellenére a Śnieżka Csoport nagyon jó értékesítési eredményeket ért el Lengyelországban. A kulcsfontosságú piacon elért bevételek, amelyek az összbevétel majdnem kétharmadáért felelnek, 527,1 millió złotyt tettek ki. Ez pedig némileg meghaladja a rekord 2020. év bevételeit.  

Elégedettek vagyunk az értékesítési szint növekedésével és a Lengyelországban, a hazai piacunkon elért piaci részesedésünk megtartásával. Ez több tényező miatt van így, beleértve a prémium termékek választásának fennmaradó trendjét (ami a Magnat márka magasabb szintű eladását is eredményezte), intenzív marketing-értékesítési tevékenységünket, valamint a megfelelően alakított árpolitikát is.

Piotr Mikrut az FFiL Śnieżka S.A. Igazgatóságának elnöke.
Az átalakítások és a kihívások éve volt 2021 Az átalakítások és a kihívások éve volt 2021

A prémium márkák iránti kereslet megmaradt
Kép forrása: Śnieżka 

A főbb piacokon a Csoport eladásai alacsonyabb szinten alakultak: Magyarországon – mindenekelőtt az értékesítési politikában és a kereskedelmi erők terén bevezetett szükséges és lényeges változtatások miatt. A Śnieżka Igazgatósága véleménye szerint a magyar tagvállalatnál bevezetett változások szilárd alapot teremtettek a piaci részesedésekért folytatott jövőbeni aktívabb küzdelemhez. 

Jelenleg a biztonság a legfontosabb

Eddig az egyik legnagyobb kérdőjel a festék- és lakkgyártók számára az volt, hogy a COVID-19 világjárvány hosszú távú hatásai milyen következményekkel lesznek a makrogazdasági környezetre és a fogyasztói hangulatra. A végfelhasználók vásárlási terveit, köztük a dekorációs termékek iránti keresletet befolyásoló veszélyeztető tényezők között említették – többek között – a folyton növekvő inflációt. A közelmúltban pedig egy új bizonytalansági tényező jelent meg a láthatáron – az Ukrajna területén zajló fegyveres konfliktus.  

 A Śnieżka az ukrajnai Jaworówban (kb. 20 km-re Lengyelország határától) működteti a hét gyártó üzeme közül az egyiket, az ottani piac pedig 2021-ben a Csoport értékesítési összbevételének 10,1%-át tette ki. A hadiállapotra való tekintettel idén február 25. óta a Śnieżka-Ukrajna tagvállalat operatív működése időszakosan leállításra került. Jelenleg az ukrán tagvállalat vagyona azonban nincs veszélyeztetve. Bár nincsenek a Csoport Ukrajna területén végzett tevékenysége lehetőségének elvesztésére utaló jelek, a konfliktus kirobbanása mégis a Śnieżka korábbi terveinek felülvizsgálatát eredményezi – a korábban eltervezett fejlesztési beruházások üteme és mértéke tekintetében. 

Rövidesen zárjuk az ötéves beruházási ciklusunkat. Ez idő alatt szervesen fejlődtünk, az akvizíciókat is sikeresen lebonyolítottuk. Különösen fontos volt a magyar Poli-Farbe átvétele. Ez a jelentős diverzifikáció ugrásszerűen növelte biztonságunkat. A Śnieżka Csoport fel van tőkésítve, és fenntartható módon fejlődik. A keleti határainkon túl zajló háború miatt azonban fel kell készülnünk minden forgatókönyvre. Ezért a közeljövőben a piaci pozíció további erősítésére fogunk összpontosítani Lengyelországban és Magyarországon, amelyek együttesen bevételeink mintegy 85%-át adják, és stabilitást, valamint szilárd alapot biztosítanak a fejlődéshez.

Piotr Mikrut az FFiL Śnieżka S.A. Igazgatóságának elnöke.

A Csoport feltételezései szerint a 2022-es évben a beruházási költségek 55 millió złoty szintjén alakulnak, szemben a 2021. évi 121,2 millió złoty összeggel. A következő években a Csoport tárgyi beruházási ráfordításainak további fokozatos mérséklését és azoknak az amortizációs szintre való célzott visszatérését tervezzük.